Anasayfa / Dualar / Namaz Dualar Sureleri Dinle İndir

Namaz Dualar Sureleri Dinle İndir

 

Sure No. Sure Ismi Dinle MP3 indir
1 Fatiha Suresi


Indir
2 Bakara Suresi Indir
3 Âl-i Imran Suresi

Indir
4 Nisa Suresi Indir
5 Maide Suresi


Indir
6 Enam Suresi Indir
7 Araf Suresi


Indir
8 Enfal Suresi Indir
9 Tevbe Suresi


Indir
10 Yunus Suresi Indir
11 Hud Suresi


Indir
12 Yusuf Suresi Indir
13 Rad Suresi


Indir
14 Ibrahim Suresi Indir
15 Hicr Suresi


Indir
16 Nahl Suresi Indir
17 Isra Suresi


Indir
18 Kehf Suresi Indir
19 Meryem Suresi


Indir
20 Taha Suresi Indir
21 Enbiya Suresi


Indir
22 Hac Suresi Indir
23 Müminun Suresi


Indir
24 Nur Suresi Indir
25 Furkan Suresi


Indir
26 Şuara Suresi Indir
27 Neml Suresi


Indir
28 Kasas Suresi Indir
29 Ankebut Suresi


Indir
30 Rum Suresi Indir
31 Lokman Suresi


Indir
32 Secde Suresi Indir
33 Ahzab Suresi


Indir
34 Sebe Suresi Indir
35 Fatır Suresi


Indir
36 Yasin Suresi Indir
37 Saffet Suresi


Indir
38 Sad Suresi Indir
39 Zümer Suresi


Indir
40 Mümin Suresi Indir
41 Fussilet Suresi


Indir
42 Şura Suresi Indir
43 Zuhruf Suresi


Indir
44 Duhan Suresi Indir
45 Casiye Suresi


Indir
46 Ahkaf Suresi Indir
47 Muhammed Suresi


Indir
48 Fetih Suresi Indir
49 Hucurat Suresi


Indir
50 Kaf Suresi Indir
51 Zariyat Suresi


Indir
52 Tur Suresi Indir
53 Necm Suresi


Indir
54 Kamer Suresi Indir
55 Rahman Suresi


Indir
56 Vakia Suresi Indir
57 Hadid Suresi


Indir
58 Mücadele Suresi Indir
59 Hasr Suresi


Indir
60 Mümtehine Suresi Indir
61 Saf Suresi


Indir
62 Cüma Suresi Indir
63 Münafikun Suresi


Indir
64 Tegabun Suresi Indir
65 Talak Suresi


Indir
66 Tahrim Suresi Indir
67 Mülk Suresi


Indir
68 Kalem Suresi Indir
69 Hakka Suresi


Indir
70 Mearic Suresi Indir
71 Nuh Suresi


Indir
72 Cin Suresi Indir
73 Müzemmil Suresi


Indir
74 Müdahhir Suresi Indir
75 Kiyame Suresi


Indir
76 Insan Suresi Indir
77 Mürselat Suresi


Indir
78 Nebe Suresi Indir
79 Naziat Suresi


Indir
80 Abese Suresi Indir
81 Tekvir Suresi


Indir
82 Infitar Suresi Indir
83 Müteffifin Suresi


Indir
84 Inşikak Suresi Indir
85 Büruc Suresi


Indir
86 Tarık Suresi Indir
87 Ala Suresi


Indir
88 Gaşiye Suresi Indir
89 Fecr Suresi


Indir
90 Beled Suresi Indir
91 Şems Suresi


Indir
92 Leyl Suresi Indir
93 Duha Suresi


Indir
94 Inşirah Suresi Indir
95 Tin Suresi


Indir
96 Alak Suresi Indir
97 Kadir Suresi


Indir
98 Beyyine Suresi Indir
99 Zelzele Suresi


Indir
100 Adiat Suresi Indir
101 Karia Suresi

Indir
102 Tekasür Suresi Indir
103 Asr Suresi

Indir
104 Humeze Suresi Indir
105 Fil Suresi

Indir
106 Kureyş Suresi Indir
107 Maun Suresi

Indir
108 Kevser Suresi Indir
109 Kafirun Suresi

Indir
110 Nasr Suresi Indir
111 Tebbet Suresi

Indir
112 Ihlas Suresi Indir
113 Felak Suresi

Indir
114 Nas Suresi Indir


Hakkında Admin

İlginizi Çekebilir

blank

Dua Âdâbı

Dua Âdâbı Dua şüphesiz ki Mü’min’in silahıdır. Dua, belaları ortadan kaldırmaya ve onlara karşı tedbir almaya bir …

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi