Son Dakika
Anasayfa / Ahir Zamanı / AHİR ZAMANIN DECCALLARI KİMLERDİR?

AHİR ZAMANIN DECCALLARI KİMLERDİR?

Deccal, Allah düşmanı ve din yıkıcı kimselerdir. Her asrın irili ufaklı deccalları vardır. Ama en bilinenleri arasında, Milâdi 13. yüz yılda medeniyet dünyasını yakıp yıkan ve harabeye çeviren Moğol imparatorları Cengiz Han ve torunu Hülâgu’dür.

Ahirzamanın deccalları ise, bir şahıstan ziyade şahs-ı maneviler şeklinde kendini göstermiştir. Bediüzzaman Hazretleri, Hıristiyan dünyasında çıkan ve bütün semavi dinlere savaş açan deccala “Büyük deccal”demektedir. Maneviyatı reddeden ve her şeyi madde ile izah etmeye kalkan bu inkârcı zihniyetin fikir babaları Karl Mark, Engels, August Comte ve Charles Darvin gibi adamlardır. Bunlar ve arkalarından gidenler, kâinatın yaratıcısız olduğunu ve ebede kadar var olmaya devam edeceğini iddia ettiler. Lenin, Stalin, Troçki ve Mao gibi komünist liderler, inançsızlığa dayalı bu sistemi dünyaya hâkim kılmaya çalıştılar. Bu uğurda milyonlarca insanın öldürülmesine sebebiyet verdiler. Ancak komünizm yetmiş yıl dayanabildi ve Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla yok oldu gitti. Onların yaptığı tahribi tamir eden, Hazret-i İsa’nın (as) temsil ettiği ve Müslüman İsevileri ünvanına lâyık olan bir şahs-ı manevidir.

İslâm âleminde ortaya çıkıp, aldatmakla iş gören ve doğrudan İslâm dinini tahrip etmeye çalışan şahsa Hazret-i Ali (r.a.) “Süfyan lâkabı vermiştir. O da bir şahs-ı manevidir. Süfyan komitesi ve takipçileri, bin yıldır İslâm’ın bayraktarlığını yapan necip bir milletin evlât ve torunlarını dinden soyutlayıp, Avrupalı bir millet oluşturmak adına, o milletin kılık ve kıyafetinden Ezanına kadar her şeyine müdahale eder. Dinin bütün sembollerini değiştirmeye cüret eder. Dinin yerine milliyetçiliği ikame etmeye çalışır. Fakat muvaffak olamaz. Onun tahribini tamir eden de son müceddit ve takipçileri olur. Bu iman ve inkâr mücadelesinde, iman safında yer alanlar, ebedi âlemde büyük mükâfata nail olacaklardır, inşaallah.
DECCALIN MÜHİM KUVVETİ YAHUDİLER
Ahirzaman fitnelerinin baş aktörü Yahudiler olacağı hadis-i şeriflerle haber verilmiş. Böyle bir hadisi Bediüzzaman 5. Şua’nın 14. meselesinde zikreder. “Deccalın mühim bir kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi olurlar.” Büyük deccal komünizmin fikir babalığını İngiliz Yahudisi olan Engels ile Alman Yahudisi olan Karl Marks yaptı. Onlar komünist felsefenin temellerini Allah’ı inkâr esasına bina ettiler.

Bediüzzaman der ki: “Her hükümetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, Komünist Komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan ‘Troçki’ namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın baş kumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan Leninden sonra Rus hükümetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp, bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük deccal komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler ve sair hükümetlerde de ehemmiyetli sarsıntılar çıkardılar.”demektedir.

Günümüz dünyasında hemen hemen her ülkede medya tekelleri oluşturup, kadın faktörünü kullanarak ahlâksızlığın her çeşidini yaygınlaştıran, Amerika da dahil bütün hükümetleri istediği gibi yönlendiren, İslâm dinini terörle eş değer göstermeye çalışan, çoluk çocuk demeden Filistin ve Gazze’de devlet katliamı yapan, bütün dünyanın tepkisine aldırış etmeden sırtını Amerika’ya dayayıp terör estiren ve kendileri dışındaki milletlere köle nazarıyla bakan bu millet; yeryüzünde bozgunculuğa sebep olduğundan ve barışı reddettiğinden dolayı Allah’ın gazabını celp edecek ve kıyamet kopmasının mühim sebeplerinden biri olacaktır. Ancak kıyamet kopmadan dehşetli bir hezimet, mağlubiyet ve zilletin onları beklediği de, muhtelif hadislerin rivayetlerinden anlaşılıyor. Çünkü küfür devam etse de zulüm devam etmez ve Allah zalimleri asla sevmez.

Hakkında Admin

İlginizi Çekebilir

Kıyamet neden gizli tutulmuştur?

Semavi dinlerin mühim bir esası olan kıyamet hakkında Kur’an-ı Kerimde ve hadis-i şeriflerde geniş izahlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi