Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 16°C
Gök Gürültülü

Furkan Suresi

12.06.2020
227
A+
A-
Furkan Suresi

Furkan Suresi Arapça Okunuşu

Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra

 1. Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey’in fe kadderahu takdira
 2. Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune şey’ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la nef’av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura
 3. Ve kalellezıne kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev vezura
 4. Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esıyla
 5. Kul enzelehüllezı ya’lemüs sirra fis semavati vel ard innehu kane ğafurar rahıyma
 6. Ve kalu mali hazer rasuli ye’külüt taame ve yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekün fe yekune meahu nezıra
 7. Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye’külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura
 8. Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetıy’une sebıla
 9. Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecrı min tahtihel enharu ve yec’al leke kusura
 10. Bel kezzebu bis saati ve a’tedna li men kezzebe bis saati seıyra
 11. İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha teğayyuzav ve zefıra
 12. Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranıne deav hünalike sübura
 13. La ted’ul yevme süburav vahıdev ved’u süburan kesıra
 14. Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı vüıdel müttekun kanet lehüm cezaev ve mesıyra
 15. Lehüm fıha ma yeşaune halidın kane ala rabbike va’dem mes’ula
 16. Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya’büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ıbadı haülai em hüm dallüs sebıl
 17. Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en nettehıze min dunike min evliyae ve lakim metta’tehüm ve abaehüm hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura
 18. Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetıy’une sarfev ve la nasra ve mey yazlim minküm nüzıkhü azaben kebıra
 19. Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye’külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba’daküm li ba’dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra
 20. Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra
 21. Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura
 22. Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura
 23. Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla
 24. Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla
 25. Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra
 26. Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla
 27. Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla
 28. Le kad edallenı aniz zikri ba’de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula
 29. Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur’ane mehcura
 30. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra
 31. Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur’anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla
 32. Ve la ye’tuneke bi meselin illa ci’nake bil hakkı ve ahsene tefsıra
 33. Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla
 34. Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra
 35. Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra
 36. Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a’tedna liz zalimıne azaben elıma
 37. Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra
 38. Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra
 39. Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se’ e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura
 40. Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula
 41. İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya’lemune hıyne yeravnel azabe men edallü sebıla
 42. E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla
 43. Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya’kılun in hüm illa kel en’ami bel hüm edallü sebıla
 44. E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla
 45. Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra
 46. Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura
 47. Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura
 48. Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en’amev ve enasiyye kesıra
 49. Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura
 50. Ve lev şi’na le beasna fı külli karyetin nezıra
 51. Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra
 52. Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura
 53. Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sıhra ve kane rabbüke kadıra
 54. Ve ya’büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra
 55. Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra
 56. Kul ma es’elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla
 57. Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra
 58. Ellezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes’el bihı habıra
 59. Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te’müruna ve zadehüm nüfura
 60. Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra
 61. Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura
 62. Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
 63. Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama
 64. Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram
 65. İnneha saet müstekarrav ve mükama
 66. Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)
 67. Vellezıne la yed’une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef’al zalike yelka esama
 68. Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana
 69. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma
 70. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba
 71. Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
 72. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana
 73. Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama
 74. Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam
 75. Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama
 76. Kul ma ya’beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.