Son Dakika
Anasayfa / İslami Makaleler / Hadis nedir? Hadisi şerif nedir?

Hadis nedir? Hadisi şerif nedir?

Hadis nedir? Hadisi şerif nedir?

Yüce Allah cahiliye döneminde yaşayan insanların arasındaki sapkınlıkları, beşeri ilişkileri, adaleti, hak ve hukuku, aydınlanmayı sağlamak için, kendi sözlerini (vahiy) onlara iletecek, aracılık yapabilecek, sözüne güvenilen, dürüst, insanlık melekeleri gelişmiş, mükemmel şahsiyet olarak Hazreti Muhammed efendimizi seçmişti.  Yüce Allah, Ahzab, 33/21 de ”Gerçekte Allah Resülü’nde sizin için güzel bir örnek vardır” diye buyurmaktadır. Bu ayetle yüce Allah Hazreti Peygamber’in tüm insanlık için örnek olduğunu söyleyerek, Hz. Peygamberi kendi döneminde yaşayan insanlara ve gelecek kuşaklara rehberlik etmekle görevlendirmiştir.

Sözlük anlamı ”yeni” ve ”haber” anlamına gelen ”hadis”, Kuranı Kerim’de ilahi haber anlamında da tanımlanmaktadır.  Peygamber efendimiz (SAV) Allahtan kendisine kısım kısım indirilen Kuran’ı, insanlara tebliğ etmekte ve özellikle ibadet ile ilgili detaylandırılmayan namaz, oruç gibi ibadetleri insanların daha iyi anlaması için kendi sözleriyle anlatmaktadır. Bu neden ile daha sonraları ”hadis” kelimesi, sözlük anlamının dışında, Hz. Muhammed’in (SAV) sözlerini ifade eden, haberlerin genel adı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hadis ve hadisi şerif aynı anlamda kullanılan kelimelerdir.

Hadisi şerifin önemi

Peygamber efendimizin bıraktığı bilgi mirasının, iyi ve doğru bir biçim de gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşünen İslâm âlimleri, Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarını kayıt altına almayı kendilerine görev edinmişlerdir. Hadisi Şerif, Müslümanların ibadet ve ahlâka dair hususlarda ve günlük yaşantılarında ortaya çıkan sorunların çözümünde vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olmuş bunun yanı sıra Müslümanların ahlaki gelişimine de yön vermiştir.

İslam alimleri, hadisi şeriflerin Allah tarafından Peygamber efendimize bildirildiğini kabul ederek ”O kişisel arzularına göre konuşmamaktadır, O’nun sözleri, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir” diyerek Necm suresinin 54/3-4 ayetine atıfta bulunmaktadırlar. Kuran’dan sonra gelen bir hüküm kaynağı olarak hadisi şeriflere gereken önemin verilmesi, Kuranı Kerim’in ayetlerinde de belirtilmektedir. Al-i İmran suresi 3/31 ayetinde ”Ey Peygamber de ki; Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin”.

Hadisi Şeriflerin Sayısı ve Güvenilirliği

Elbette ki her konuda olduğu gibi, bazı art niyetli insanlar, Allahtan korkmadan Hazreti Muhammed’e ait olmayan söz ve davranışları da kendi çıkarlarına uyduğu için hadis olarak yaymaya, kabul ettirmeye çalışmışlardır. Bu neden ile her kaynağa ve yayınlanan şeylere inanmamak gerekir.

Bu konuda, 6 kitaptan oluşan Kütüb-i Sitte ve 9 kitaptan oluşan Kütübü Tis’a Kuranı Kerim’den sonra en güvenilir kaynaklar olarak kabul edilmektedir. Bu kaynaklar, Buhari ile Müslim, Ebû DavudTirmizî, Nesai,  İbn Mace, Muvatta ve Darimi’nin eserlerinden oluşmaktadır.

Güvenilir ve gerçek hadisi şeriflerin sayısı ve değiştirilip değiştirilmediği hep merak konusu olmuştur. Hz. Muhammed’in, Peygamberlik yaptığı 23 yıl boyunca davranışları, oturması kalkması, ibadet şekli ve incelikleri, öğüt alınması için söyledikleri, velhasıl her şeyi gözlemleniyor, kayıt altına alınıyor veya ezberleniyordu.

Son yıllarda yapılan bir bilimsel bir araştırmada ortalama bir insanın, günde ortalama 4000 adet anlamlı cümleler kurduğu saptanmıştır. Eğer bu kişiler, öğretmen, devlet adamı gibi sürekli birilerine bir şeyler anlatma gereği duyan insanlarsa, çok daha fazla cümleler kurduğu belirtilmektedir. Bu hesaptan yola çıkacak olursak; sürekli insanlarla birlikte olan, öğüt veren, onları uyaran, sohbet eden Peygamber Efendimiz (Sav) için, 23 yılda bu kadar hadis söyleyemez denmesinin altında sadece inançsızlık ve art niyet vardır. Çünkü günde 500 cümle kullanmış olsa bile 1 yılda 182 500 cümle eder. Ortalama her hadisin 10 cümleden (abartılarak) oluştuğunu varsaysak bile yılda 18 250 cümle eder. Üstüne 23 yılı da eklersek kaç cümle olacağını siz düşünün. Kaldı ki, Peygamber efendimizin (Sav) sahih ve hasen hadislerinin toplamı 10 000 civarındadır. Peygamber efendimizin (Sav) ”Birbirinizi sevin” sözü de hadisniteliğindedir. Siz hiç düşünmez misiniz?  Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın.

Hakkında Admin

İlginizi Çekebilir

BEDEN TEMİZLİĞİ

BEDEN TEMİZLİĞİ İslamiyet’te beden temizliğine oldukça önem verilmektedir. Abdest ve gusül gibi insana farz olan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi