Anasayfa / İslam / İSLAM DİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İSLAM DİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İSLAM DİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İslam Nedir: İslam, itaat ve teslimiyet demektir. İslam, Allah’ın Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.av) aracılığıyla insanlara gönderdiği bir Dindir.

 • Yüce Allah kanununu (dinini) bizlere peygamberleri ile ulaştırır.
 •  İslam ise bu peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hz. Muhammed (a.s) ile bizlere yaşamamız için ulaştırdığı dîndir.
 • Bu dîne tâbi olanlara da müslüman denir.
 • İslâm dini, Allah (c.c.)’in insanlık için seçtiği tek dindir. İslâm’dan başka din, hiç kimseden kabul edilmeyecektir. (Âl-i İmran 3/85)
 • En mükemmel din olarak görülmesinin yanı sıra İslam Dini bütün insanlığa gönderilmiştir.

İslam Dininin Özellikleri

1)İslâm son ilâhî dindir. 

 • İslâm’dan sonra Allah yeni bir din göndermemiş ve kıyamete kadar da göndermeyecektir.
 • İslâm, önceki dinleri tasdik etmekle beraber, zamanla bozulmaya uğradıkları için bu dinlerin hükümlerini ortadan kaldırmıştır.
 • İnsanlık var oldukça ve kıyamete kadar devam edecektir.

2) İslâm dini evrenseldir. 

 • Her çağın ihtiyacına cevap veren, hiçbir zaman diriliğini kaybetmeyen İslam Dini belli bir ırk veya topluluğa değil, bütün insanlara hitap eder.

3) İslâm fıtrî bir dindir. 

 • Bu yüzden onun yüce esasları insanın yaratılışına uygundur.
 • Pozitif bilimlerin belirlediği ilkelerle de çelişmez.
 • Çünkü pozitif bilimlerin ilkelerini de dinin esaslarını da koyan Allah’tır.
 • Kaynak bir olunca bunların arasında çelişki de söz konusu olamaz.

4) İslâm kolaylık dinidir. 

 • İslâm kolaylık dinidir, güçlük dini değildir.
 • Allah, dini insanları sıkıntıya sokmak için değil, aksine onları hem dünyada hem ahirette mutlu kılmak için göndermiştir.
 • Durum böyle olunca mutluluğa götürecek vasıta olan İslam Dininin Özellikleriiçerisinde insanları mutsuz yapacak zorluklar olduğu düşünülemez.

5) İslâm sosyal adaleti sağlayan bir dindir. 

 • İslâm dini, sosyal adaleti ve sosyal dayanışmayı emretmiş ve bunun sağlanması için de bazı tedbirler getirmiştir.
 • Zengin ile fakirin birbirine yaklaşması için zekât ve sadaka vermeyi farz kılmış.
 • Bunun yanı sıra faiz, kumar, karaborsacılık gibi zahmetsiz ve emeksiz para kazancı ile savurganlık, eksik ölçme, başkalarını kandırma, adaletsizliğe yardımcı olmak gibi kötülükleri kesinlikle yasaklamıştır.

6) İslâm barış dinidir. 

 • Zaten İslâm, barış içinde yaşamak demektir.
 • Müslüman da, kendini Allah’a teslim eden ve insanlarla barış içinde yaşayan kimse demektir.

7) İslâm güzel ahlâk dinidir. 

 • Ahlâkın İslâm’da büyük önemi vardır.
 • Peygamber Efendimiz “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”(Muvvata, hüsnü’l-hulk,8) diyerek İslâm’ın güzel ahlâk dini olduğuna işaret etmiştir.
 •  İslâm dini hakkı gözetmek,
 • Başkasına karşı iyi davranmak,
 • Yardım etmek,
 • Çalışıp başkasına el açmamak,
 • Yumuşak huylu,
 • Fakir ve yoksullara karşı şefkatli olmak,
 •  Utanma duygusuna sahip olmak,
 • Çocuklara iyi davranmak,
 •  Cömert olmak gibi pek çok Ahlâkî İlkeler getirmiş,
 • Bu ilkelerle insanların mutlu olmasını sağlamıştır.

8) İslâm iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. 

 • İslâm toplum yapısını sağlam tutmak için iyiliği emir, kötülükten men kurumunu getirmiştir.
 • Bu kurumun görevi, bir insanda veya bir toplumda görülen herhangi bir kötü hareketi ona hatırlatmak ve iyilik yolunu tavsiye etmektir.
 • Sırf Hakkın rızası ve toplumun selâmeti için yerinde yapılan kırıcı ve hissî olmayan eleştiri, toplumun karakterini bozulmaktan korur.

9) İslâm temizliği emreder. 

 • İslâm, maddî ve manevî temizliği emretmiş, ibadet yapmak için temiz olmayı şart koşmuştur.
 • Kur’anı Kerim’de temizliğe dikkat edenler övülmüş ve Allah’ın sevgisine lâyık oldukları belirtilmiştir.(Bakara 222)
 • Peygamber Efendimiz de “temizlik imanın yarısıdır.(El-Camiu’s-Sahih, Müslim,1/203) buyurarak temizliğin islam dini için ne kadar büyük önem taşıdığını belirtmiştir.

10) İslâm ruhbanlığı yasaklamıştır. 

 • Bu kurum, “İslâmda ruhbanlık yoktur.(Keşfu’l Hafa, 2/510) hadisi gereğince yasaklanmıştır.
 • Dolayısıyla İslam Dininin Özellikleri arasında herkes işlediği günaha tövbe edebilir, Allah’tan bağışlanmasını da isteyebilir.
 • Bu konuda Hıristiyanlıkta günah çıkartma işleminde olduğu gibi başkalarının aracılığına gerek yoktur.
 • İslâm bilginlerinin vazifesi, yalnız dinî esasları açıklamaktan, vaaz ve nasihatle doğru yolu gösterip insanları aydınlatmaktan ibarettir.

11) İslâm dünya ve ahiret dengesini kurmuştur. 

 • İslâm, Yahudilik gibi sadece beden zevklerine önem veren bir din olmadığı gibi, sadece ruhî geliştirmeyi hedef alan Hıristiyanlık gibi de olmayıp; kişinin madde ve manasına aynı mesafede yaklaşan ve dolayısıyla dünya ve ahiret dengesini kuran bir dindir.

12) İslâm hürriyet ve eşitlik dinidir. 

 • İslâm’a göre her insan dünyaya hür olarak gelir; fikir ve düşünce hürriyetine sahiptir.
 • Fakat hürriyetler de sınırsız değildir.
 • Bir kişinin hürriyeti, başkasının hürriyetinin başladığı yere kadardır.
 • İslâm ırk, renk, dil ve servet farkı gözetmeksizin insana insan olarak değer vermiş, üstünlüğün ancak İman ve Takva varlığında olabileceğini belirtmiştir.
 • Bu yüzden Arab’ın Arap olmayana, beyaz olanın da siyah olana takva dışında üstünlüğü yoktur.

Hakkında Admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi