Anasayfa / Genel / İslam Ülkeleri
İslam Ülkeleri
İslam Ülkeleri

İslam Ülkeleri

İslamiyet Nedir ?

İslâmiyet, allahü teâlânın Cebrail ismindeki melek vasıtasıyle Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâma gönderdiği, insanoğluın dünyada ve âhirette rahat ve mesut olmalarını sağlayan usûl ve kaidelerdir.

İslâmiyet, Miladın 610 senesinde Mekke’de Muhammed Aleyhisselâma allahü teâlâ tarafınca gönderilmeye başlanmış, bu vahiyler yaklaşıokay 23 yıl devam etmiştir. İslam dini bütün zamanlara, mekanlara ve bütün insanlara gönderilmiştir. İslâmiyet, bir ırkın, bir derslikın ve zümrenin dini değildir. O, tüm milletlerin ve toplumların dinidir. İslâm dininde Peygamber “aleyhisselâm”,tıpkı bizim benzer biçimde bir insandır. Allahü teâlâ onu, kendi emirlerini tüm insanlara bildirmek için seçmiştir.

İmânın şartları altıdır: Kelime-i Şehâdeti söyleyip, ma’nâsına inanan kimsenin, şu altı esası da öğrenip inanması gerekir. Bunlar: tanrıü teâlâ’ ya, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Âhiret gününe, Kaza ve Kadere yani, hayrın ve şerrin tanrıü teâlâ’ dan geldiğine inanmaktır.

Bu îmânın, Ehl-i sünnet vel- cemâ’at itikadına uygun olması lâzımdır. Bu i’tikat, Peygamber Efendimizin, Esbabına bildirdiği itikaddır. Böyle inananlara (Ehl-î Sünnet) veya şu demek oluyor ki (Sünnî) denir. Ehl-i Sünnetin îtikadda iki îmâmı vardır. Bunlar, İmam-ı Maturidi ile İmam-ı Eşari’ dir Yapılacak iş ve ibadetlerde ise dört îmâmı vardır. Bunlar da, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheblerinin imamlarıdır.

Bu mezheplere ve İmamlara tâbi olmayan kimseler Ehl-i Sünnet değildirler. Ehl-i Sünnet itikadında olmayan Müslümanlara (Ehl-İ Bid’at) veya (Sapık) denir. Bunlar (72) fırka olup, küfre sebeb olan bir inanışın içine düşmedikçe gene mü’min ve müslümandırlar.

İslâmın şartlan beşdir: Müslümanlara farz olan, muhakkak yapılması gereken beş esas vazife vardır; Bunlar da, tek AlIaha ve O’nun Peygamberi ve kulu olan Hazret-i Muhammed’e inanmak, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Hacca gitmektir.

İslam Ülkeleri 

 • Nijer
 • Nijerya
 • Özbekistan
 • Pakistan
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Somali
 • Sudan
 • Surinam
 • Suriye
 • Suudi Arabistan
 • Tacikistan
 • Togo
 • Tunus
 • Türkiye
 • Türkmenistan
 • Uganda
 • Umman
 • Ürdün
 • Yemen

 

Hakkında paes

blank

İlginizi Çekebilir

Kurban Nasıl Kesilir ?

Kurban Nasıl Kesilir ?

Kurban Nasıl Kesilir ? Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Kıbleye dönük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi