Son Dakika
Anasayfa / İslami Makaleler / İslamda Fitne Çıkarmak

İslamda Fitne Çıkarmak

Fitne kelimesi Farsça kökenli olup; fetn ( fütun ) kökeninden türemiştir. Sözlük kelimesi madenlerin ateşte eritilerek saf hale getirilmesi olarak tanımlanan fitne kelimesi ıstılahta imtihan, günah, anarşi, bela, bozgunculuk anlamlarında kullanılmaktadır. Fitne kelimesi Kuran – ı Kerim’de altmış farklı ayette 12 farklı anlamda kullanılmıştır. Çok farklı anlamlarda kullanılan Fitne kelimesi genel olarak imtihan anlamında kullanılmıştır. Sosyal hayatta insanların karşı karşıya kaldıkları davranışlar ve düşünceler karşısında gösterecekleri tavırlar kişilerin karakterlerini ortaya çıkarır. Fitne tam olarak bu noktada ortay acıkmaktadır. İslamda fitne çıkarmak, bir kaç anlama gelir. İnsanların birbirine düşmesi, yöneticilere karşı asilik, insanların namusuna ve malina göz dikme anlamlarında kullanılan fitne günümüzde de benzer anlamlara gelmektedir.

İmam Birgivi fitne için: ‘’ Meşru bir fayda sağlamaksızın ıstıraba, ihtilale, ihtilafa ve belaya düşürmektir. Ferdi ve ictimai anlamda insanlığı kaderi olan fitne kıyamete kadar devam edecektir. Asıl olan fitneye geçit vermemek, İslam dinine yakışır Müslümanca tavır koymaktır. ‘’ şeklinde yorumlamıştır.

Aldulgani Nablusi Hazretleri Fitne için : ‘’ Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, Müslümanları sıkıntıya sokarak zarar uğratmak, onları günaha sokmak, isyana kışkırtmaktır. ‘’ şeklinde yorumlamıştır.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ( SAV ) fitne konusunda ümmetini uyarmış, ‘’ fitne uykudadır, uyandırana Allah lanet etsin’’ buyurmuştur. Ayrıca ümmet arasında gelecekte oluşacak fitneler için ‘’ kıyametten hemen önce karanlık gece parçaları gibi  fitneler zuhur edecektir. O esnada kişi mümin olarak sabahlar, mümin olarak akşamlar, sabaha kafir çıkacak. Fitne esnasında oturan ayakta kalandan daha hayırlıdır.’’ Buyurarak fitneye uymayanları hayırlı kişiler olarak tanımlamıştır.

Fitne manasında kullanılan kelimeler

İslamda fitne çıkarmak birkaç farklı anlama da gelmektedir. Kuran-ı Kerim’de şirk koşmak bir fitne olarak tanımlanmıştır.

* Bakara suresi 193. Ayette şirk koşma ile ilgili olarak ‘’ fitne tamamen yok oluncaya kadar kafirler ile savaşın. ‘’ buyurulmuştur. İslamda günah işlemek de bir nevi fitne olarak kabul edilmektedir.
* Günah işlemek ile ilgili olarak Tevbe suresi 49. Ayette; ‘’ Bizi fitneye düşürme diyenlerin kendileri fitneye düşmüştür.’’ Şeklinde buyurulmuştur.
* Fitne kelimesi Kuran-ı Kerim’de bozgunculuk, ihtilal, bağilik, anarşi, kargaşa şeklinde de yorumlanmıştır.
* Bakara suresi 191. Ayette; ‘’ Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. ‘’,  şeklinde buyurularak fitnenin farklı bir anlamının tanımı yapılmıştır.
* Genel olarak imtihan anlamında kullanılan fitne kelimesi İsra suresi 60. Ayette; ’’Sana Miraçta gösterdiğimiz temaşayı halk için bir fitne ( imtihan ) yaptık. ‘’ buyurulmuş ve fitne, imtihan olarak tanımlanmıştır.
* Bela ve musibet olarak da anlamlandırılan fitne kelimesi Maide suresi 71. Ayette; ‘’ bir fitne olmayacak sandılar, kör ve sağır kesildiler. ‘’ şeklinde buyurulmuştur.
* Azab anlamında da kullanılan fitne kelimesi Zariyat suresi 14. Ayette ‘’  onlara fitnenizi ( azabınızı )  tadın denecektir. ‘’ şeklinde buyurulmuştur.

İslamda fitne çıkarmak haram olarak kabul edilmektedir. Dört hak mezhebinde de fitne çıkarmak haram olarak tanımlanmış, islam bilginleri tarafından fitne çıkaran, fitneyi yayanın büyük günah işlemiş olacakları anlatılmıştır.

Fitneden sakınmanın ve fitne çıkaranlardan uzak durmanın önemini şu hadisle anlatabiliriz: ‘’ Fitneden selamette kalmak,  evine kapanmakla mümkündür.’’ İslamda fitne çıkarmak ve fitnenin yayılmasına katkı sağlamak büyük bir günah olarak kabul edilmiş olup, fitneden uzak durmak için gerekirse evinize kapanmalısınız denilmiştir.

Hakkında Admin

İlginizi Çekebilir

İslamda Hediyeleşmek

İslamda Hediyeleşmek İnsanlık tarihi kadar bir geçmişi bulunan hediye alıp vermek, karşılık beklemeden yapılan bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi