Anasayfa / İslami Makaleler

İslami Makaleler

İslamda İyilik Yapmak

İslamda İyilik Yapmak İslamda iyilik yapmak şu şekilde tanımlanmıştır. Allah’ın rızasını kazanacak Müslümanlar; iyiye sebep olacak her güzel işi yapan, iyi olan, iyilik yapan ve başkalarının iyiliğini isteyen kişilerdir. Başkaları için iyilik dileyen kişiler için islam dininde hayırhahlık tanımlanmıştır., başkaları için kötülük isteyen kişiler için ise badhahlık ünvanı tanımlanmıştır. Müslüman kişilerin …

Devamını oku »

İslamda Hediyeleşmek

İslamda Hediyeleşmek İnsanlık tarihi kadar bir geçmişi bulunan hediye alıp vermek, karşılık beklemeden yapılan bir eylemdir.  Hediyeleşmek kelimesinin sözcük anlamı: insanlar arasında yakınlaşmanın sağlanması, sevgi ve saygının artırılması, dostluk nişanesi ve muaşeret kaidesi olarak tanımlanmıştır. Karşılıksız olarak yapılan bir eylem olan hediyeleşmek eylemi islam literatüründe ise Müslümanların birbirine yakınlaşmasını sağlayan …

Devamını oku »

İslamda Hasta Ziyareti

İslamda Hasta Ziyareti Hasta bir mümini ziyaret etmek, onun halını hatırını sormak, varsa eksiklerini tamamlamak Peygamber efendimiz ( sav ) sünnetidir. Peygamber efendimiz, hasta olan müminlerin evine giderek tek tek ziyaret eder, ihtiyaçları olup olmadığını sorar ve eksiklerinin tamamlanması için müminlere ricada bulunurdu. Bu konu ile ilgili olarak: ‘’ hastaların …

Devamını oku »

İslamda Fitne Çıkarmak

Fitne kelimesi Farsça kökenli olup; fetn ( fütun ) kökeninden türemiştir. Sözlük kelimesi madenlerin ateşte eritilerek saf hale getirilmesi olarak tanımlanan fitne kelimesi ıstılahta imtihan, günah, anarşi, bela, bozgunculuk anlamlarında kullanılmaktadır. Fitne kelimesi Kuran – ı Kerim’de altmış farklı ayette 12 farklı anlamda kullanılmıştır. Çok farklı anlamlarda kullanılan Fitne kelimesi genel olarak …

Devamını oku »

Nefsini Terbiye Etmek

Nefs; insanın terakki ve tekemmül etmesinde bir ölçüdür. Nefsinizi tamamen etkisiz hale getirdiğinizde terakki ve tekemmül yolu kapanır, aksi durumda bu yol her zaman açık kalır. Nefsi terbiye etmek bir anlamda nefsi helal dairesinde tutmakla eşdeğerdir. Nefs, her konuda insanı yanlışa yönlendirir. Gerçek hayatta, ahiret hayatı çalışmalarında, manevi duyguların doğru yaşanmasında nefs …

Devamını oku »

Kanaat Etmek

Sözlük anlamı, azla yetinmek, elindekine razı olmak ve başkalarının elindekine göz dikmemek olan kanaat etmek aslına kazanma ve daha çok olanı elde etme hırsına yenilmeme durumudur. Şereh hazlara düşkünlükten kurtulmak ve tul-i emel sahibi olmak olarak da tanımlanan kanaat etmek aha fazlasını arzu etme, daha fazlasına hakim olma hırsının kalpten temizlenmiş olması, …

Devamını oku »

KUR’AN’DA GEÇEN UZAY VE ALEMLER AYETLERİ

KUR’AN’DA GEÇEN UZAY VE ALEMLER AYETLERİ Kur’an’da geçen uzay ve alemler ayetleri benzer şekilde manalandırılmaktadır. Bu manalarda gizemini koruyan şuurlu varlıklar mevzu ortaya çıksa dahi uzay ve alemler birçok şekilde tasvir edilmektedir. Kur’an’da Geçen Alemler Ayetleri ve Alemlerin Yaratılması Cenabı Hak dışında kalan her şey kainat olarak tanımlanmaktadır. Kainatı oluşturan her şey, Masiva, felek, …

Devamını oku »

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE İNSANIN YARATILIŞI NASILDIR?

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE İNSANIN YARATILIŞI NASILDIR? Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılışı geniş izahatlarla açıklanmıştır. Bu bağlamda Âdem ile Havva kader vasıtası ile cennetten yeryüzüne indirilmiş ve yaratılışa vesile olmuşlardır. Kur’an-ı Kerim’e Göre İnsanın Yaratılış Nedenleri Hud suresinin 7. ayetinde Allah Teala’nın ilk olarak Arş’ı su üzerindeyken göğü ve altı gün …

Devamını oku »

KUR’AN-I KERİM’DE NAMAZ KELİMESİNE KAÇ KEZ YER VERİLMİŞTİR?

KUR’AN-I KERİM’DE NAMAZ KELİMESİNE KAÇ KEZ YER VERİLMİŞTİR? Kur’an-ı Kerim’de namaz kelimesinin geçmediği doğrultusunda yaşanan manasız tartışmalar birçok kişinin aklını bulandırmaktadır. Oysa İslam’ın 5 şartından biridir namaz kılmak, lafügüzafa gerek var mıdır? Kur’an-ı Kerim’de Namaz Hoşgörüye reddedilmesi imkansız bir davet, adanmaya ve arınmaya lütufkar bir çağrı olan namazelbet uykudan hayırlıdır. Aklımızda …

Devamını oku »

Kelime-i Şehadet Nedir Nasıl Getirilir?

Kelime-i Şehadet Nedir Nasıl Getirilir? Kelime-i Şahadet, islam dininin hudutları içine girmeyi sağlayan ilk anahtar olup, “Eşhedü En La İlahe İllallah, ve Eşhedü En La Muhammeden Resulullah” şeklinde Arapça telaffuz edilir. Cümlenin manası, Allah’tan başka bir yaratıcı, ilah, tanrı olmadığına bizzat şahadet etmek, Hz Muhammed’in Allah’ın resulü olduğunu teyit, kabul …

Devamını oku »
TUTSELA Müslüman Dini Sitesi