Anasayfa / İslami Makaleler (Sayfa 10)

İslami Makaleler

Allah, bir insan

Soru Detayı – Allah c.c bir insana hayır murad ettiği zaman onu dinde derin anlayış sahibi kılacağını ona musibet vereceğini biliyorum. Rabbimizin başka neler vereceğini öğrenmek istiyorum. Cevap Değerli kardeşimiz, Esasen, Allah, bir kimseye hayır murad eder ve onu dinde fakih kılarsa, en büyük nimetine mazhar etmiş olur. Böylece kişi, dinin her …

Devamını oku »

İnsanı

blank

Cevap Değerli kardeşimiz, Hz. Âdem (as)’dan beri insanlar birbirilerine zıd iki ayrı yolda yürüye gelmişlerdir. Bunlardan birisi hak ve hidayet yolu, diğeri ise küfür ve dalâlet yoludur. Bütün güzellikler, hayırlar, saadetler birinci yolun; bütün çirkinlikler ve şerler ise ikinci yolun meyveleridir. İnsandaki kalp, akıl ve vicdan onu birinci yola sevkederken, nefis, his ve hevâda ikinci …

Devamını oku »

Hz. Âdem

blank

Cevap Değerli kardeşimiz, Hz. Âdem (a.s.)’in  yaratılışına dair Kur’an ayetleri şu mealdedir: “Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife (bir insan, Âdem) yaratacağım.” demişti (Bakara, 2/30). “And olsun biz insanı kuru bir çamurdan, suretlenmîş balçıktan yarattık.” (Hicr, 15/26). “O insanı (Âdemi) bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıktan yarattı.” (Rahman, 55/14) “Yaratılışta kendileri mi …

Devamını oku »

Kur’an’da

blank

Cevap Değerli kardeşimiz, İnsan, zaafları olan bir varlıktır. Kur’an, şu ayetiyle bu gerçeği bildirir: “… İnsan zayıf yaratıldı.”(Nisa, 4/28) Bu zayıflık, daha dünyaya gelir gelmez kendini göstermeye başlar. Diğer canlıların yavruları kısa zamanda hayata uyum sağlayıp, kendi başlarına hayatlarını devam ettirebilecek seviyeye ulaşırlar. İnsan yavrusu ise, bir-iki yılda ancak ayağa kalkar. 15-20 …

Devamını oku »

Bir insan

blank

Değerli kardeşimiz, Bir mütefennin demiş: “Elimde yeteri kadar bir kaldıraç kuvveti olsa, yer küresini yerinden oynatırım.” Kanaatimizce her mütedeyyin kişi de şunu diyebilmelidir: “Kalbimde yeteri kadar iman bulsam, yerküresi kadar büyük sıkıntıları yerinden oynatırım.” Bu konuda sözü fazla felsefî boyutlarıyla uzatmadan, birkaç madde halinde bazı kaldıraçları göstermekte fayda görüyoruz: – …

Devamını oku »

Filistin

blank

Soru Detayı Cevap Değerli kardeşimiz, 1) “Tüm bu dualar olmasaydı da gene aynı şekilde mi sonuçlanırdı?” sorusunun cevabı insanlar tarafından kesin olarak bilinen bir şey değildir. Bunun nasıl olacağını kesin olarak bilmemize imkân yoktur. Bu kadar çok ve sürekli yapılan dualar, elbette duaların makbul olmasının önemli bir vesilesidir. Buna göre …

Devamını oku »

Dinimize

blank

Cevap Değerli kardeşimiz, Birincisi: “Küfür devam eder, zülüm devam etmez” prensibi gösteriyor ki, İsrail sadece zalim değil aynı zamanda -cumartesi yasağını çiğnediği gibi- kendi inanç esasları bakımından da küfürlerini de sürdürüyor. İkincisi: Bizim için çok uzun gelen bir süre Allah için çok kısadır. Hani, “Devlet tavşanı kağnı arabasıyla da tutar” şeklinde bir söz vardır. Bunun …

Devamını oku »

Kehf

blank

Cevap Değerli kardeşimiz, Kehf Suresi’ni, cuma gecesi ve gündüzü okumanın çok faziletli olduğuyla ilgili hadisler vardır. Örneğin: “Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur.” (Değişik rivayetler için bk. et-Terğıbü ve’t-Terhib, Kitabu’l-Cuma,  1/512-513) Ancak teşvik için yapılan bu …

Devamını oku »

Sigara

blank

Soru Detayı Sigaranın hükmü nedir; mekruh mu, yoksa haram mıdır? Cevap Değerli kardeşimiz, İslam’ın evrensel helal ve haramları Kur’an-ı Kerim’de ve onun açıklaması olan sünnette zikredilmiştir. ‘Evrensel helal ve haram’ derken kastettiğimiz şey, her zaman ve her mekana göre genel geçer olan helal ve haramlardır. Sigara konusu gerek sünnette, gerekse Kur’ân-ı Kerim’de yer almaz. …

Devamını oku »
TUTSELA Müslüman Dini Sitesi