Anasayfa / Kuran-ı Kerim (Sayfa 3)

Kuran-ı Kerim

Bilgisayarda sesli okunan Kur’an-ı Kerimi dinlemekle hatim indirilmiş olur mu?

Kur’an-ı Kerim’in baştan sona okunmasına hatim denir. Bilgisayardaki sesli Kur’an-ı Kerim’i dinlemekle hatim indirilmiş olunur. Kur’an-ı Kerim meali Kur’an yerine geçmediği için, meal okumakla hatim indirilmiş olunmaz. Allah yolunda yapılan en küçük bir iş ve amel bile neticesiz kalmaz. Hele Kur’an okumak gibi kainatın en büyük bir hadisesi hiç sevapsız …

Devamını oku »

Abdestsiz Kur’an-ı Kerim meali okunur mu? Kaza namazına nasıl niyet edilir?

Kaza namazlarını kılarken vakti belirlemeye gerek yoktur. Bu çok zor olacağından, kolay olanı yapmak daha uygundur. Bir kaza namazı şöyle niyet edilerek kılınır: Meselâ: “Vaktine yetişip de kılamadığım ilk öğle namazını” yahut “Vaktine erişip de kılamadığım son öğle namazını Allah rızası için kılmaya niyet ettim.” Böylece kazaya kalmış olan namazlar, …

Devamını oku »

Huruf-u mukattaa (elif-lam-mim…) hakkında açıklama yapar mısınız?

blank

Kur’ân-ı Kerim’de “elifbadaki harf sayısınca, yirmi dokuz sûrede huruf-u mukattaa vardır. Huruf-u mukattaa, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime gibi okunmaz. Huruf-u mukattaa’nın Kur’ân-ı Kerim’deki yerleri de şöyledir: Altı sûrede “elif-lâm-mîm” vardır. Bunlar; Bakara, Âl-i İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve …

Devamını oku »

İçinde Kur’an yazısı (ayet, hadis) bulunan dini (tefsir) kitapları abdestsiz, aybaşı hâlinde / hayızlı iken almak, okumak günah mıdır?

blank

Kur’ân-ı Kerim’e abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve ele alınamayacağı bütün fıkıh kitaplarında kayıtlıdır. Mezheplerin bu husustaki delili şu meâldeki âyet-i kerimedir: “Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz.”1 Bazı tefsirlerde bu âyetin birkaç mânâya geldiği belirtilmekte ise de, üzerinde ittifak edilen mânâ şudur: “Kur’ân’â hadesten, yâni abdestsizlikten ve guslü icap eden bir halden …

Devamını oku »

Kur’an-ı Kerim’in son inen ayeti hangisidir?

blank

Son inen âyet hakkında ihtilâflar vardır: 1. ”Bugün sizin için dininizi ikmal ettim.” ayeti son nâzil olandır, diyenler var. Bu Arefede vedâ haccında nâzil oldu. Süddî der ki: “Bundan sonra helâl ve harama dair nâzil olmamıştır.” Resulullah (s.a.v)’ın Veda Haccında Mâide Suresi’ni okuyup şöyle dediği ri­vayet edilmektedir: “Ey insanlar! Şüphesiz …

Devamını oku »

Kur’an okuduktan sonra, “sadakallahül azim” demek sünnet midir? “Sadakallahül aliyyül azim” ile “sadakallahül azim”in arasında fark var mıdır?

blank

“Sadakallah”, “Allah doğru söyledi” demektir. “Sadaka Resulullah” ise, “Resulullah doğru söyledi” demektir. Âlimlerimiz, Kur’an’da geçen, “Sen: “Sadakallah: Allah sözün doğrusunu söyledi.” de.” (Âl-i İmran, 3/95) ve “Allah da elçisi de elbette doğru söylemişlerdir.” (Ahzab, 33/22) ifadelerinden hareketle, Kur’an okuduktan sonra “Sadakallahul azim”, hadisleri okuduktan sonra da “Sadaka Rasülüllah” demeyi uygun …

Devamını oku »

Kur’an okumanın ve ezberlemenin sevabı ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

blank

Ebû Hüreyre Hazretlerinin, Kur’an okuyanların kazanacağı mânevî derecelerle ilgili olarak Peygamber Efendimiz (asm)’den rivayet ettiği şu hadîsi şerîf, mü’min gönüllerin heyecanla tutuşmasına vesile olacak güzelliktedir: “Kıyamet gününde Kur’an-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: ‘Yâ Rabbî! Kur’an okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!’ diyecek; bunun üzerine Kur’an okuyan kimse şerefle süslenecek.” “Yine …

Devamını oku »

Kur’an okurken secde ayetine gelindiğinde tilavet secdesi nasıl yapılır?

blank

Bu secdenin yapılışı şöyledir: Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın “Allahu ekber” denilerek secdeye varılır, secdede üç kere “Sübhane Rabbîyel-a’lâ (En yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim)” denilir. Bundan sonra “Allahu ekber” denilerek secdeden kalkılır. Tilâvet secdesinin rüknü, Allah Teâlâ’yı ta’zîm için yüzü yere koymaktır. Ancak namaz hâlinde rükû …

Devamını oku »

Şarabın, alkollü içeceklerin (içkinin) haram olmasının sebebi nedir? Bazı faydalarının olması içkiyi mübah kılar mı?

blank

İbadetler ve haramlar tamamıyla Allah’ın iradesine ve isteğine göre belirleniyor. Bunu bizim sorgulama veya itiraz etmeye değil, hikmetini anlamaya çalışmamız icap etmektedir. Şöyle ki; Şeriatın iki çeşit hükümleri vardır: 1. Taabbudi dediğimiz, yani hikmeti bilinmeyen ve tamamıyla Allah’ın emir ve yasağına bakan kurallardır. 2. Makulul mana dediğimiz, ilahi emirler veya …

Devamını oku »

Besmelesiz başlayan sure hangisidir? Bu surenin başında neden besmele yoktur?

blank

Kur’ân-ı Kerim’in ilk nüzulunda âyet ve sûreler kalemle yazıya geçtiğinde Tevbe Sûresinin başına Besmele yazılmadığı gibi, ne sahabiler, ne tâbiin, ne tebe-i tâbiin, ne de bunlardan sonra gelen âlimler yazmamışlardır. Sûrenin başına Besmele yazılmamasının ve okunmamasının sebep ve hikmetini birkaç maddede toplamak mümkündür: Birincisi: Tevbe Sûresi uzun bir fâsıladan sonra …

Devamını oku »
TUTSELA Müslüman Dini Sitesi