Son Dakika
Anasayfa / Kuran-ı Kerim (Sayfa 3)

Kuran-ı Kerim

İçinde Kur’an yazısı (ayet, hadis) bulunan dini (tefsir) kitapları abdestsiz, aybaşı hâlinde / hayızlı iken almak, okumak günah mıdır?

Kur’ân-ı Kerim’e abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve ele alınamayacağı bütün fıkıh kitaplarında kayıtlıdır. Mezheplerin bu husustaki delili şu meâldeki âyet-i kerimedir: “Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz.”1 Bazı tefsirlerde bu âyetin birkaç mânâya geldiği belirtilmekte ise de, üzerinde ittifak edilen mânâ şudur: “Kur’ân’â hadesten, yâni abdestsizlikten ve guslü icap eden bir halden …

Devamını oku »

Kur’an-ı Kerim’in son inen ayeti hangisidir?

Son inen âyet hakkında ihtilâflar vardır: 1. ”Bugün sizin için dininizi ikmal ettim.” ayeti son nâzil olandır, diyenler var. Bu Arefede vedâ haccında nâzil oldu. Süddî der ki: “Bundan sonra helâl ve harama dair nâzil olmamıştır.” Resulullah (s.a.v)’ın Veda Haccında Mâide Suresi’ni okuyup şöyle dediği ri­vayet edilmektedir: “Ey insanlar! Şüphesiz …

Devamını oku »

Kur’an okuduktan sonra, “sadakallahül azim” demek sünnet midir? “Sadakallahül aliyyül azim” ile “sadakallahül azim”in arasında fark var mıdır?

“Sadakallah”, “Allah doğru söyledi” demektir. “Sadaka Resulullah” ise, “Resulullah doğru söyledi” demektir. Âlimlerimiz, Kur’an’da geçen, “Sen: “Sadakallah: Allah sözün doğrusunu söyledi.” de.” (Âl-i İmran, 3/95) ve “Allah da elçisi de elbette doğru söylemişlerdir.” (Ahzab, 33/22) ifadelerinden hareketle, Kur’an okuduktan sonra “Sadakallahul azim”, hadisleri okuduktan sonra da “Sadaka Rasülüllah” demeyi uygun …

Devamını oku »

Kur’an okumanın ve ezberlemenin sevabı ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

Ebû Hüreyre Hazretlerinin, Kur’an okuyanların kazanacağı mânevî derecelerle ilgili olarak Peygamber Efendimiz (asm)’den rivayet ettiği şu hadîsi şerîf, mü’min gönüllerin heyecanla tutuşmasına vesile olacak güzelliktedir: “Kıyamet gününde Kur’an-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: ‘Yâ Rabbî! Kur’an okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!’ diyecek; bunun üzerine Kur’an okuyan kimse şerefle süslenecek.” “Yine …

Devamını oku »

Kur’an okurken secde ayetine gelindiğinde tilavet secdesi nasıl yapılır?

Bu secdenin yapılışı şöyledir: Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın “Allahu ekber” denilerek secdeye varılır, secdede üç kere “Sübhane Rabbîyel-a’lâ (En yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim)” denilir. Bundan sonra “Allahu ekber” denilerek secdeden kalkılır. Tilâvet secdesinin rüknü, Allah Teâlâ’yı ta’zîm için yüzü yere koymaktır. Ancak namaz hâlinde rükû …

Devamını oku »

Şarabın, alkollü içeceklerin (içkinin) haram olmasının sebebi nedir? Bazı faydalarının olması içkiyi mübah kılar mı?

İbadetler ve haramlar tamamıyla Allah’ın iradesine ve isteğine göre belirleniyor. Bunu bizim sorgulama veya itiraz etmeye değil, hikmetini anlamaya çalışmamız icap etmektedir. Şöyle ki; Şeriatın iki çeşit hükümleri vardır: 1. Taabbudi dediğimiz, yani hikmeti bilinmeyen ve tamamıyla Allah’ın emir ve yasağına bakan kurallardır. 2. Makulul mana dediğimiz, ilahi emirler veya …

Devamını oku »

Besmelesiz başlayan sure hangisidir? Bu surenin başında neden besmele yoktur?

Kur’ân-ı Kerim’in ilk nüzulunda âyet ve sûreler kalemle yazıya geçtiğinde Tevbe Sûresinin başına Besmele yazılmadığı gibi, ne sahabiler, ne tâbiin, ne tebe-i tâbiin, ne de bunlardan sonra gelen âlimler yazmamışlardır. Sûrenin başına Besmele yazılmamasının ve okunmamasının sebep ve hikmetini birkaç maddede toplamak mümkündür: Birincisi: Tevbe Sûresi uzun bir fâsıladan sonra …

Devamını oku »

Hatim duası nasıl yapılır?

“Amin! Elhamdu lillahi rabbi’l-alemin, ve’l-akibetu lil-muttekin va’s-salatu ve’s-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain.” Ey Yüce Rabbimiz ! Sen bütün mahlukatına merhametli bilhassa inanmış kullarına pek lütufkarsın, el açtık kapına geldik sana dua ve niyazlarımızla yalvarıyoruz, dualarımızı kabul ederek bizlere af kapından bos çevirme Allah’ım! Kıyamet gününün …

Devamını oku »

Kur’an-ı Kerim meailini abdestsiz elimize alıp okuyabilir miyiz? Kur’an-ı Kerime saygı nasıl olmaldır?

Kur’an meali abdestsiz okunabilir. Ancak Kur’an-ı Kerim ve meali bir arada ise, Mealli Kur’an-ı Kerim de Kur’an hükmünde olduklarından, abdestsiz tutulması caiz değildir. Kur’an-ı Kerimi okumaya “Eûzü çekerek ve Besmele okuyarak” başlanır. Rabbimizin bu mukaddes kitabından gereğince yararlanmak için her halde yüce varlığına sığınmamız ve kendisinden yardım dilememiz lâzımdır. Bir Kur’an-ı Kerim ele alınarak …

Devamını oku »

Ebced hesabı nedir; yapılması doğru mudur?

Ebced: Cümel, cifr, sayı sembolizmi. Ebced veya Ebûced, Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen bir hârf dizisi ile bu harf dizisinin her birine tekabül eden bir rakam değeri sistemi ve diziyi oluşturan sekiz kelimenin ilkinin adıdır. Harflerin her birine 1’den 1000’e kadar matematik değerler verilmiştir. Ebced hesabı Fars …

Devamını oku »
TUTSELA Müslüman Dini Sitesi