Son Dakika
Anasayfa / İslami Makaleler / KUR’AN-I KERİM’E GÖRE İNSANIN YARATILIŞI NASILDIR?

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE İNSANIN YARATILIŞI NASILDIR?

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE İNSANIN YARATILIŞI NASILDIR?

Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılışı geniş izahatlarla açıklanmıştır. Bu bağlamda Âdem ile Havva kader vasıtası ile cennetten yeryüzüne indirilmiş ve yaratılışa vesile olmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim’e Göre İnsanın Yaratılış Nedenleri

Hud suresinin 7. ayetinde Allah Teala’nın ilk olarak Arş’ı su üzerindeyken göğü ve altı gün içinde yeri yarattığı açıkça belirtilmekte ve dahi toplam 7 farklı ayette geçmektedir.  Bakara suresinde ise zaman önceliğinin yer küreye verildiği, ardından göğün yaratıldığı tasnif edilmiştir. Bu durumda önce su, daha sonra gökyüzü ardından yeryüzünün yaratıldığı ancak ardından gökyüzünün yaratılmış olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Rabbin yaradılıştan önce mahlukatın kaderini 50 bin yıl önce yazdığı belirtilen ayetlerde aşikardır ki bu kalemin Levh-i Mahfuz’dan önce yaratıldığına tekabül etmektedir.

Ancak hiçbir noksanlığı barındırmayan Allah Teala her şeyden evvel kendi nurundan Peygamber (s.a.v.) efendimizin nurunu yaratmıştır. Öyle ki O’nu yaratmasaydım hiçbir mahlukatı yaratmazdım buyuran Cenabı Hak insanları en güzel surette yaratmış ve en üstün varlık kılmıştır. Manevi ve maddi imarı sağlayıcı, yeryüzünde Rabbin iradesini temsilci olarak dünyevi ve ebedi alemde huzura kavuşması için yaratılan insanoğlunun ilki Adem (a.s.)’dir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’e göre insan yaradılışında ayrıntılı açıklanmıştır.

Kur’an-ı Kerim’e Göre İlk İnsanın Yaratılışı

Vahdaniyetin tek sahibi Allah Teala, Adem (a.s)’i yaratmaya karar verdiği an yeryüzünden toprak alması için Cebrail’i görevlendirmiştir. Ancak Cebrail görevi tamamlayamamış Rabbin affına sığınmıştır. Aynı görev ile nitelendirilen Mikail’de aynı sebepten emri yerine getirememiş ve Rabbe sığınmıştır. Son olarak Cenabı Hak Azrail’i görevlendirmiştir. Azrail emri uygulamış ve birçok farklı noktadan birkaç çeşit toprak almıştır. Bu topraklar birleştirilerek şekil verilmiş ve salsal hale gelene dek bekletilmiştir. Ayrıca Al-i İmran suresi 59. ayetinde salsal toprağa, Sur ile ruh üflenmesinin ardından Adem (a.s)’in vücut bulduğu açıkça zikredilmiştir.

Adem (a.s) yaratılmadan evvel Allah Teala meleklerine onun önünde eğilmelerini emretmiştir. Herkes kabul ederken iblis ateşten yaratıldığı ve üstün olduğunu savunmuştur. Böylece Kur’an-ı Kerime göre insan fıtratını ilk inkar eden olarak Sad suresinin 71-77. ayetinde beyan edilmiştir.  Ayrıca iblisin, ihlas amele sahip olmayan kulları inkara sürükleyeceğine aynı surenin 77-85. ayetinde yer verilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’e Göre İnsanların Yaratılışı

Bir süre cennette yaşayan Adem, yaratılışına münasip bir istek ile arkadaş edinmeye kalkışmış, velhasıl devamında Adem’in nuru ile sol kaburga kemiğinden Havva yaratılmıştır. Bir süre cennette yaşama hidayetine erişmiş ve cennet meyveleriyle beslenmişlerdir. Kendilerine yasak olan tek ağacın yemişlerinden yemek için şeytan vasıtası ile günaha zerk olmuşlardır. İblisin yeminine düşmanlığı unutarak kanmaları neticesinde imtihan için yeryüzüne indirilmişler ve Kur’an-ı Kerim’e göre insan suretine bürünmüşlerdir. Araf suresinin 19., Taha suresinin 115-119. ayetlerinde emirler net bir şekilde belirtilmiştir. Ancak yasak meyveden yemelerinin hikmeti şeriat mükellefi olmalarına ve çoğalmalarına vesile olmuştur. Bu duruma ise Bakara suresinin ayetlerinde sıkça yer verilmiştir.

Adem (a.s.)’nin ve diğer insanların yaradılışları, Kur’an-ı Kerim’e göre insan ırkının temel yaradılış biçimlerini göstermektedir. Mü’minun suresinin 12-14. ayetlerinde diğer insanların yaratılışı açıkça betimlenmiştir. Burada çamur bir özün, meni halinde anne karnına yerleşmesi ve devamında alaka halini alması insanın yaratılışı ayan beyan tasvir edilmektedir. Mudga halini alan alakanın kemiklere dönüşerek et kaplanması ve ruhun üflenmesi ile canlılığın başlaması da tasvir içerisinde yer almaktadır. Ayrıca Hadis-i Şeriflerde Nutfe devresinin zigot, morula ve blastula evrelerinden oluştuğu ve daha birçok evreye yer verildiği görülmektedir.

Hakkında Admin

İlginizi Çekebilir

İslamda Fitne Çıkarmak

Fitne kelimesi Farsça kökenli olup; fetn ( fütun ) kökeninden türemiştir. Sözlük kelimesi madenlerin ateşte …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi