Anasayfa / Melekler

Melekler

Melekler Ve Görevleri

Melekler Ve Görevleri

Melek sözlükte, “haberci, elçi, güç ve kuvvet” benzer biçimde anlamlara gelir. Bunlar, allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, yaratılış gayesine uygun olarak faâliyet gösteren, gözle görülmeyen nûrânî ve rûhânî varlıklardır. MELEKLERİN GÖREVLERİ NELERDİR? Âyet ve hadislerde sayıları hakkında bir informasyon bulunmayan fakat bir çok oldukları anlaşılan meleklerin temel görevleri, tanrı’a ibadet ve verilen görevlleri eksiksiz …

Devamını oku »

Melekler amellerimizi nasıl yazıyorlar

“Melek“ dendi mi çoğu insanın aklına, öncelikle, sevap ve günahları yazan melâikeler gelir. Bunlar meleklerin sadece bir şubesi. Çok karşılaştığımız bir sahne: Bakarsınız, karşınızda tereddüt dolu bir çehre. Bakışlarda hayret ve şaşkınlık iç içe. Bir sorusu olduğunu hemen anlar ve kendisine fırsat verirsiniz. “Bir noktayı merak ediyorum da…” der ve sorusunu yerleştirir: “Melekler bizim amellerimizi …

Devamını oku »

Melekler neden çok ibadet eder?

blank

Cevap Değerli kardeşimiz, Melekler de Allah’ın emrine göre ibadet ederler. Nitekim; “Belki onlar, Allah’ın şerefli kullarıdır. Onlar Allah’ın sözünden önce söz söylemezler ve O’nun emrettiklerini (hemen) yaparlar.” (Enbiya, 21/26-27); “Onlar, Allah’ın emirlerine (isyan edip) karşı gelmezler ve emrolundukları şeyleri (aynen) yaparlar.” (Tahrim, 66/6); “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun katındakiler O’na …

Devamını oku »

Melekler ibadetle emrolunmadıkları halde, neden Allah’a gece gündüz ibadet ederler?

blank

Melek, erkeklik ve dişilik özelliği olmayan, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, doğmayan, doğurmayan, normal gözle görülmeyen, Allah’ın emirlerine itaat eden yaratıklardır. Melekler; Allah Teâlâ’ya ibadet ve taatle meşgul olan ruhanî, nuranî, lâtif varlıklardır. Allah’ın kendilerine verdiği her emri derhal ve aynen yerine getirirler ve asla itaatsizlik etmezler (Tahrîm, 66/6) Melekler, “emanet” sıfatıyla muttasıfdırlar. Kur’ân-ı Kerim’in birçok …

Devamını oku »

Melekler Hakkında Her Şey

blank

Melek; erkeklik ve dişilik özelliği olmayan, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, doğmayan, doğurmayan, normal gözle görülmeyen, Allah’ın emirlerine itaat eden yaratıklardır. “Melek” kelimesi, yetkili dilcilere göre Arapça bir kelime olup, “elûk” veya “elûke”kökünden gelir. Elûk; götüren, elûke de: haber götüren manasınadır. “ELK” aslında “elçilik” demektir. Müfredi (tekili), “mefal” vezninde “melek” ise de bilâhare hemze (´) “lâm”dan sonraya alınarak “mel´ek” olmuş, daha sonra hemze de düşerek kelime “melek” hâline gelmiştir. Bu …

Devamını oku »

Melekler Kur’an-ı Kerim okur mu, yoksa sadece dinler mi?

blank

Hadis kaynaklarında diğer meleklerin Kur’an okuduklarına dair bir bilgiye rastlayamadık. Ancak, diğer zikirleri dinledikleri gibi, Kur’an’ı da dinlerler ve okuyanlara dua ederler. “Arşı taşıyanlar ve onun etrafında bulunan melekler, hamd ile Rablerini tesbih edip O’na iman ederler ve müminler için şöyle mağfiret diler ve dua ederler: ‘Rabbimiz! Senin rahmetin ve …

Devamını oku »

Mikail (a.s)`ın görevleri nelerdir; Peygamberimiz (asm) ile görüşmüş müdür?

blank

Hz. Mikâil (as), dört büyük melekten biridir. Tabiat olaylarına, insanlara, hayvanlara ve bitkilere, rızka ve yağmura nezaret eden melektir. Kur’ân-ı Kerim’de adı bir yerde zikredilir: “Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara, 2/98) Hayal edemeyeceğimiz kadar geniş olan göklerde hayat olup …

Devamını oku »

Hz. Azrail fıtrat olarak nasıl bir yapıdadır

blank

Azrail (as) melaikelerin büyüklerindendir ve diğer melekler gibi mümin ruhlara karşı çok şefkatli, kafirlere karşı ise çok şiddetlidir. “İyilerin ruhu hamurdan kıl çekmek gibi, kötülerin ruhu ise diken ağacından tülbent çekmek gibi çekilir.” Birinci olayda ruh yara almaz. İkinci olayda ise, yara alır ve delik deşik olmuş bir hale gelir. …

Devamını oku »

Meleklerin görevleri nedir

blank

Melekler “nur”dan yaratılmış, latif mahluklardır. “İmtihan”a tabi olmadıkları için makamları sabittir. Yalnız ilahi emirlere itaat ederler. Daima hayır işler, verilen emrin dışına asla çıkmazlar. Şerre kabiliyetleri yoktur. Kâinattaki maddi, manevi hemen bütün işlerde görevlidirler. Her varlığın müekkel yani kendisine vekil kılınmış bir melaikesi vardır. Yaptıkları işlerin önemine göre dereceleri de birbirinden farklıdır. En büyükleri …

Devamını oku »

Meleklerle ilgili çeşitli sorular

blank

Meleklerde Cinsiyet Var mıdır? İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler, nurdan yaratılmış varlıklardır. Onlar yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Melekler, Allah’ın sevgili kullarıdır. Allah’ın emirlerini kusursuz yerine getirirler, hiç günah işlemezler. Yüce Allah, varlıkları çeşitli şekillerde yaratmıştır. Bunlardan kimisi bizim görebileceğimiz, kimisi de göremiyeceğimiz şekildedir. İnsan, bazı varlıkları göremiyor. …

Devamını oku »
TUTSELA Müslüman Dini Sitesi