Anasayfa / Genel / Nasıl Müslüman Olunur?
Müslüman olmak
Müslüman olmak

Nasıl Müslüman Olunur?

Müslüman olmanın ne demek olduğunu ve nasıl Müslüman şeklinde yaşanacağını bildiğinden kararlı ol. Müslüman olmanın ilk kaideı bir ve tek olan tanrı’a inanmaktır. Allah tek İlah, tek Yaratıcıdır ve her şeye gücü yetendir. Güzel davranışları yalnız onun için yapmalı ve bir tek ona yakarma etmelisin. O’na asla ortak koşmamalısın. Tanrı’ın resulü Muhammed (merhaba üzerine olsun) Dünya’ya gönderilen son Resul ve Nebidir ve ondan sonrasında peygamber gelmeyecektir. İslam, kendisini tüm yaratılışın organik yolu (fıtrat dini) olarak görür. Yani, İslam asıldır, varoluşun mükemmel hâlidir. Bundan dolayı, bir birey Müslüman olduğunda, o birey aslında hakiki doğasına (fıtratına) geri dönüş yapmış olur.İslam, nerede yaşıyor olursa olsunlar öğretilerini takip eden kişileri Müslüman olarak tanıtır. Örneğin; İslam, Hz. İsa İslam’ın ortaya çıkışından yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen, onun Müslüman olduğunu inanır.

Tanrı, Tanrı’nın Arapçasıdır ve Hristiyan ve Yahudiler’in (“İbrahimi” Tanrı) ibadet ettiği aynı tanrı’a işaret eder. Bundan dolayı, Müslümanlar Hristiyanlığın ve Museviliğin (İsa, Musa, Davud, İlyas, vs.) peygamberlerine de büyük saygı duyar ve İncil ve Tevrat’ın tanrısal olduğuna inanır.

Kendini İslam’ın herhangi bir mezhebiyle bağdaştırma. Tanrı ve Peygamberi bizlere birlik olmayı emrediyor. Bu nedenle, Müslümanlar yalnız tanrı’a ve onun Peygamberine itaat etmeli ve bid’atlardan (dine sonradan eklenen) sakınmalıdır. Eğer allah ve Peygamberi bir şeyi emretmemiş yada yapmamışsa, onu yapma.[2] “Dinlerini bölük bölük edip her biri bir bireyin taraftarı olmuş olanlar var ya, sen aslabir mevzuda onlardan olamazsın. Onların işi allah’a kalmıştır. Daha sonra tanrı, onların yaptıklarını kendilerine bildirecektir.” [En’am Suresi, 159. Ayet]

“Muaviye bin Ebu Süfyan ayağa kalktı ve şöyle dedi: allah resulü şöyle dedi: Ehl-i kitap 72 fırkaya ayrıldı ve ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak: 72’si cehenneme, biri Cennete gidecektir. Cennete gidecek olan ise çoğunluktur.” [Sünen-i Ebu Davud, Hadis]

Şehadet getir:

Eğer Müslüman olma ve allah’ın iradesine tamamen teslim olma mevzusunda kesin eminsen, tek yapman gereken, kısa bir inanç ifadesi olan Şehadet getirmektir. Şehadet getirdikten sonrasında, hayat boyu İslam dinini yaşayacağını taahhüt edeceğinin bilincinde ol. Şehadet Arapça olarak “Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedün resulullah” şeklinde söylenir ve “tanrı’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in allah’ın elçisi olduğuna şahitlik ederim.” anlamına gelir. Şehadet getirerek Müslüman olursun.

Şehadetin ilk kısmı (“Eşhedü enla ilahe illallah”) yalnız öteki inançların tanrılarını değil, bireyin kalbinde allah’ın yerine koyabileceği varlık ve güç gibi tüm dünyevi şeyleri kapsar.Şehadetin ikinci kısmı (“ve eşhedü enne Muhammedün resulullah”) ise Muhammed’i allah’ın elçisi olarak kabul etmektir. Müslümanlar, Kur’an ile belirlenen kuralları, şu demek oluyor ki son peygamber olarak onun yaşadığı örnek yaşamı yaşamakla yükümlüdürler.

Şehadetin içtenlik ve bilinçli bir teslimiyetle söylenmesi gerekir. Bir tek sözleri söyleyerek Müslüman olmazsın. Sözle dile getirilen şey kalpteki inancın yansımasıdır.
Asla masum bir cana kıymamalı, yalan söylememeli, çalmamalı yada bu şeklinde şeylerden uzak durmalı ve allah’ın Kur’an’da belirttiği emirlerine uymalısın. Doğrusu, İslami kurallara bakılırsa yaşamalısın.

Hakkında paes

blank

İlginizi Çekebilir

Kurban Nasıl Kesilir ?

Kurban Nasıl Kesilir ?

Kurban Nasıl Kesilir ? Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Kıbleye dönük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi