Anasayfa / Genel / Nefs nedir?
Nefs nedir?
Nefs nedir?

Nefs nedir?

Nefs; içimizdeki bütün kötü isteklerdir, süflî arzulara duyulan meyildir. İnsanı tanrı’tan uzaklaştıran tüm şeytânî hisler, nefsten ibârettir. Dünya, yaratıldığı günden beri kulların kulluk değerinin tespit edilmiş olduğu bir imtihan dershânesidir. şundan dolayı insanoğlu hem kötülüklerle donatılmıştır aynı zamanda iyiliklerle… yine bu sebepledir ki nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye, yâni tasavvufî eğitim şarttır.

NEFSİ TEMİZLEMENİN YOLU NEDİR?

Nefisler sadece fücûrun zıddı olan takvâ ve ihlâs ile temizlenir. Takvâ, her şeyden önce nefsânî arzuları köreltmektir. Fıtrattaki Allâh’ın vermiş olduğu istîdat ve güzellikleri inkişâf ettirip Allâh’a güzel bir kul olabilmektir. Yâni takvâ, Kur’ân ve Sünnet’i yaşamın her safhasına aksettirmek ve böylece Cenâb-ı Hak’la rahatlık bulabilmektir…

İnsan düşünmeli: Varlık nedir? Sahibi kimdir? Ben kimim? Bu âlemde vazifem nedir? Niçin hayattayız, ölüm niye var?

Bu benzer biçimde esaslı sorulara tatminkâr cevaplar aramak, doğal olarakî bir gereksinimtır. İslâm dîni, bu önemli soruların cevabını vermiş; Peygamber Efendimiz’in 23 senelik peygamberlik yaşamı bu cevapların net ve görkemli bir örneği olmuştur.

Peygamber Efendimiz, her meçhûlü aydınlatan ilâhî bir nur ve sonsuz saâdete nâil eyleyen bir hidâyet rehberi olmuştur.

NEFS OLMASAYDI NE OLURDU?

Nefs olmasaydı insan rütbesinde değil, melek olurduk. Oysa kâmil bir insanın rütbe ve kıymeti, meleklerden üstündür. Öyle ki tanrı, insanı yarattığında bütün melekleri toplamış ve insana secde etmelerini emretmiştir. Kıskançlık ve kibir göstererek bu emri yerine getirmeyen şeytanı da huzurundan kovmuştur. Bu şekilde yüce bir makâmın, şu demek oluyor ki insanlık şerefinin elbet ki büyük bir bedeli olmalıdır. Nitekim insanoğlu, işte bu bedeli ödemek ve özündeki bu cevheri parıldatmak için bu dünyaya gönderilmiştir. Tabiî kimi çaba içinde oluyor, kimi de olmuyor. İşte bunun en güzel şekilde tespiti için Cenâb-ı Hak bu dünyayı bir imtihan âlemi yapmıştır.

Hakkında paes

blank

İlginizi Çekebilir

Kurban Nasıl Kesilir ?

Kurban Nasıl Kesilir ?

Kurban Nasıl Kesilir ? Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Kıbleye dönük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi