Son Dakika
Anasayfa / İslami Makaleler / Nuh Tufanı neden oldu?

Nuh Tufanı neden oldu?

Soru Detayı 1- Kutsal sanılan kitaplar Nuh tufanı denen bir olaydan bahseder.Nuh peygamber etkin olamamış insanları Allahın varlığına inandıramamıştır. Allah başarısız olan Nuh’u görevden almak yerine, ayetlerini yalanladılar bahanesiyle bebekleri ve hayvanları suda boğmuştur. Bu mantıklı bir çözüm değildir. Çünkü başarısız olan bir Genel müdürün görevine son vermek yerine, çalışanların tamamını işten çıkarmıştır. Tufanda yalnızca suçlu görülen insanlar değil, Bebekler ve hayvanlar da adaletsizce görevden alınmıştır. (bunu biri yazmış oradan kopyaladım) Nuh tufanı neden oldu? neden ALLAH görevden alıp başkasıni koymak yerine tufan yaratmış? 2- Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu” denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cûdî’ye oturdu ve “Zalimler topluluğu, Allah’ın rAhmetinden uzak olsun!” denildi. (HUD 44) burada gök tut suyunu deniliyor ama yağmur bulutlardan yağar haşa o zaman bazı kişiler diyemezler mi Muhammed yağmurun gökten yağdığını sanıyordu bulutların ne işe yaradığını bilmiyordu bu yüzden böyle yazmış (haşa) diyemezler mi? 3- Hz. Nuh oğlu ile konuşurken gemide değil ise aralarına nasıl dalga giriyor? Gemide değilse dalganın Hz. Nuh u da götürmesi gerekmez mi?

 

Dşayetli kardeşimiz,

1) Bu tür hayaller, Allah’ı gereği gibi tanımayan insanların kuruntularından ibarettir. Bu ifadelerde, tüm akılları yaratan sonsuz ilim ve hikmet sahibi “Allah’ın yanlış davrandığını” seslendiren bir cinnet, bir cehalet ve bir hamakat söz konusudur.

– Allah, Kuran- ı hakimde Hz. Nuhu yeniden yeniden övmüş, 950 yıl peygamberlik görevini hakkıyla ifa ettiği belirtmiş, gece-gündüz demeden, açık ve gizli birçok fırsatı değerlendirip hak ve hakikati anlatmaya çalıştığını bildirmiştir.

Netice itibariyle, bu kadar uzun bir zaman zarfında jenerasyondan nesle gelenlerin –bazı kimseler hariç- kendisine iman etmeyen ve putlara tapmaya devam eden kavminin helak olmasına neden olan Tufanın geleceği çok daha önceden haber verilmesine rağmen bu şefkatli sese kulak vermemiş olan kavminin akıbeti suda boğulmak olmuştur. (bu hakikatleri daha geniş olarak görmek için -misal olarak- bk. Nuh suresi; Araf:59-64; Yunus:71-73; Hud:25-49)

-Allah’ın gönderdiği 124 bin peygamberden hiç biri kavminin tüm fertlerinin iman etmelerini sağlayamamıştır.

Sorudaki mantığa göre, bunların hepsini başarısız saymak gerekir. Oysa “peygamberlerin görevi Allah’ın mesajlarını insanlara tebliğ etmekten ibaret olduğu” Kuran’ın bize bildirdiği bir hakikattir.

Buna göre, bir peygamber Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştırmakla görevini yapmış ve etkin olmuş olur. Hz. Nuh da bu görevini hakkıyla yapmış ve bunda etkin olmuştur.

Özetle: Peygamberlerin görevi, insanlara hidayet yolunu göstermektir. Hidayete getirmek ise Allah’ın işidir. Hz. Nuh da görevini yapmış ve gerisini Allah’a bırakmıştır.

2) Türkçe’de “gök” olarak ifade edilen kelimenin Arapça’daki karşılığı SEMAdır.

Sema kelimesi ise, yalnız gök manasında değil bunun yanı sıra “yukarıyada olan” manasına da gelir. Kuran’ın birçok ayetinde “yağmurun semadan geldiği” belirtilmesi, hem yukarıyadan geldiğini, hem de o günkü insanların kolay fikirlerine de bir mümaşat yapmayı, onları okşamayı hedeflemiştir.

Bu hikmete binaen Kuran’da genelde “yağmurun semadan geldiği” ifadesi kullanılmış olmakla birlikte, yağmurun bulutlardan geldiğini belirten ve böylelikle yağmur ile ilgili kullanılan “sema” sözcüğünün hep bulut anlamında olduğuna açıklık getirilmiştir: Misal olarak şu ayeti verebiliriz:

“Bak sana, Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmur çıkıyor. Allah, gökteki dağlar büyüklüğündeki bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır!” (Nur, 24/43) mealindeki ayette bulutların teşekkülü, şimşeklerin çakması, yağmur ve dolunun yağması modern ilimlerin tasdik ettiği meteorolojik bilgilere vurgu yapılmıştır.

3) Hz. Nuh’un oğlu şayet gemide olsaydı, bu takdirde su dalgası diye bir şey söz konusu olmazdı. İkisi de aynı gemide olduktan sonra aralarında dalganın girmesi düşünülemez. Demek ki gemide olmadığı netdir.

– Bu konuşmanın geçtiği zaman, Hz. Nuh’un gemide olup olmadığı konusu ile ilgili farklı yorumlar vardır.

Bazı alimlere göre, Hz. Nuh daha gemiye binmeden aralarında bu konuşma geçmiştir. Tufanın alameti olan TENNUR’dan suyun fışkırdığını görünce Hz Nuh oğluna “gel iman et ve gemiye bin” dedi. O ise yüksek bir dağa çıkıp kurtulacağını ifade etti. Ve bu arada bir su dalgası gelip oğlunu götürdü. O vakitte daha tufan kopmamış olmasından Hz. Nuh’a bir şey olmamış ve -belki de özel olarak- gönderilen bir dalga oğlunu alıp götürmüştür. (kr. İbn Kesir, Hud:43. ayetin tefsiri)

Diğer bir yoruma göre, Ayette bulunan “aralarına/ikisinin arasına dalga girdi” mealindeki ifadede bulunan “ikisi”n den maksat, Hz. Nuh’un oğlu ile onun tırmanmaya çalıştığı dağdır. Yani o dağa tırmanmaya /ya da bindiği atıyla oraya gitmeye çalışırken bir dalga gelip onun dağla olan irtibatını kopardı ve dağa ulaşmadan gelen dalgada boğuldu. (krş. Nazmu’d-Durer; ed-Durru’l-Mensur, ilgili ayetin tefsiri)

Diğer bir yoruma göre, Hz. Nuh tam gemiye binerken ya da henüz binmişken biraz ötede gördüğü oğluna seslendi ve gemiye binmesini istedi, yalnız oğlu bunu reddetti ve bu esnada gelen bir dalga onu alıp götürdü. (krş. Meraği, ilgili ayetin tefsiri) Buna göre, Hz. Nuh oğluyla konuştuğu sırada ya gemiye biniyordu ya da yeni binmişti. Her iki durumda da Hz. Nuh gelen dalga karşısında gemiye sığınmıştır.

Hakkında Admin

İlginizi Çekebilir

İblisi Üzen Yedi Güzel Haslet

İnsanın Bâzı Davranışları, Şeytânın Feryâd-u Figân Etmesine ve Üzüntüden Zayıf Düşmesine Yol Açmaktadır. Rivâyete Göre …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi