Categories: İslami Makaleler

Rahman Ne Demek?

Rahman Ne Demek?

Rahman, merhamet eden anlamında bir kelimedir. Rahman ismi anlamı ‘Ruhm’ kökünden gelir. Allah-u Teala’nın diğer bir sıfatı da rahmandır. Bütün kullarına rahmet eden Rabbimiz, bir annenin yavrusuna duyduğu merhametten daha fazla merhamete sahiptir. Allah-u Teala, yeryüzündeki bütün mahlukata merhamet edendir ve O’ndan başka merhameti en geniş olan yoktur.

Mekke döneminde tevhid inancı ile birlikte zikredilen Allah’ın rahman sıfatı, Yahudiler tarafından ciddi anlamda eleştiriye uğramıştır. Nitekim Yahudilere göre bu dünya Yahudiler için yaratılmış ve Allah sorgusuz, sualsiz ve koşulsuz bir şekilde Yahudileri cennete alacağına inanmaktadır. İslam’da ise her hangi bir ırka nispet edilmez. Arap olsun veya başka bir ırktan olsun, kim olursa olsun Allah’ın razı olduğu kişiler ahirette rahmete mazhar olacaktır. Rabbim dilediğine azap edecek, dilediğine de merhamet edecek ve onu cehennem azabından koruyacaktır. Rahman ismi anlamı Allah’ın sıfatlarındandır.

Rahman İsmi Ne Anlama Gelir?

İbn Cevzi, Nüzhetül Ayün adlı eserinde rahman sıfatının karşılığını şu şekilde beyan etmiştir. İbn-i Cevzi’ye göre Peygamberlik, İslam dini, iman, cennet, bağışlanma ve Kuran gibi nimetler rahmet sıfatının karşılığıdır. Ayrıca yine İbn Cevzi’ye göre Allah’ın kullarına verdiği maddi olanaklar, maddi anlamda rahman sıfatının tecellisidir. Rahman sıfatının tecellisi maddi anlamda ve manevi anlamda iki kısımda değerlendirilir.

İbn-i Mace ve Tirmizi’de geçen bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: ‘ Ben (Allah) rahman olanım. Hısım ve akrabalık rahim kelimesiyle anılmaktadır. Akrabasıyla ilgilenenle bende ilgilenirim. Akrabasıyla ilgi ve alakayı kesenle bende ilgi ve alakayı keserim.’ buyrulmaktadır. Rabbimiz akrabaya iyiliği emretmektedir (Nahl 90). Rahman ismi anlamı ayet ve hadislerde belirtilmektedir.

Abdullah İbn-i Ömer’den rivayet edilen diğer sahih bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur: ‘ Allahım! Varlığımızın ve ilmi gücümüzün hedefi dünya olmasın. Bize merhametsiz olanları başımıza bela etme!’ (Tirmizi, Davat). Merhamet bir yöneticinin en önemli vasfıdır ve ancak Allah’ın hükmü ile hükmeder.

Kur’an-ı Kerim’de rahman sıfatı on altı yerde geçer. Allah kelimesi ise Kuran’da sadece iki yerde geçmektedir. Allah-u Tealan’ın rahman sıfatı dua esnasında en çok zikredilen sıfatıdır. Alimler ‘rahman’ isminin kullara verilemeyeceği konusunda hem fikirdir.  Abdurrahman ismi konulabilir. Peygamberimiz aleyhisselam’ın sahih hadislerde geçen ifadelerinde en çok sevdiği isimlerin Abdullah ve Abdurrahman olduğunu buyurmaktadır. Rahman ismi anlamı rahmet eden, Abdurrahman ise ‘rahmet edenin kulu’ anlamındadır.

Allah’ın Rahman Sıfatı

Bu gün dünyada birçok dinden insan var ve her zaman için şu soru akla gelir. Allah-u Teala neden Müslüman olmayanlara dünyanın nimetlerini sunuyor? Bu sorunun cevabı Allah-u Teala’nın ‘rahman’ sıfatı ile ilgilidir. Allah-u Teala, bu dünyada din, ırk veya benzeri hiç bir ayırım yapmadan her türlü nimeti sunmaktadır. Hatta bazı İslam düşmanları bile dünyanın en zenginleri arasındadır. Allah-u Teala bu dünyada herkese ayrı ayrı vermektedir. Dilediğinin rızkını artırır, dilediğinin rızkını azaltır. Araf suresi 156-157’de Rabbimizin rahman sıfatı bu şekilde açıklanmaktadır.

Allah-u Teala’nın rahman ismi anlamı kısaca şu şekilde izah edilmektedir. Allah Müslüman olan olmayan herkese bu dünyada vermektedir. Ancak ahirette sadece Müslümanlara rahmet edecektir. Onlara ayrıcalık yapacak onların günahlarını affedecektir. Rahman sıfatının genel mahiyette anlamı budur.

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

İslam dünyasında besmele ile işe başlamak sünnettir. Besleme, Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla anlamına gelir. Arapçası ‘Bismillahirrahmanirrahim’ dir. Bu mübarek kelimede geçen rahman kelimesi Allah-u Teala’nın en önemli sıfatlarından biridir.

Besmele kelimesinde üç kelime geçmektedir. Allah, rahman ve rahim kelimeleri bu kelimede bir araya gelmektedir. Rahman ve rahim sıfatı yalnız Allah’a izafe edilebilir. Allah-u Teala dışında yaratılmış her hangi bir mahlukata ‘rahman ve rahim’ sıfatının izafe edilmesi haramdır. Bakara suresi 163. ayette: ‘ İlahınız (Allah) bir tek ilahtır, ondan başka (tapılacak) ilah yoktur. O (Allah) Rahman’dır, Rahim’dir.’ buyrulmaktadır. Rahman ismi anlamı akaid kategorisinin önemli konularından biridir.

İnsanların Merhameti ve Allah-u Teala’nın Merhameti

İnsanlara özel olan acıma, yardım etme ve benzeri özellikler Allah-u Teala’ya izafe edilemez, haramdır. Bunun nedeni Allah-u Teala’nın merhametinin sonsuz olması ve insanla kıyaslanamayacak derecede geniş olmasıdır. Nitekim Allah Celle Celaluhu, kendisine düşman olanlara bu dünyada merhamet etmektedir. Bu Rabbimizin rahmetinin ne derece büyük olduğunu göstermektedir.

Admin

Share
Published by
Admin

Recent Posts

Abdestin Sünnetleri

Abdestin Sünnetleri

Abdestin sünnetleri Sual: Abdestin sünnetleri nelerdir? CEVAP Bazıları şunlardır: 1- Abdeste başlarken, Besmele okumak. 2-…

7 ay ago
Yusuf Suresinin Dualara Etkisi nedir ?

Yusuf Suresinin Dualara Etkisi nedir ?

Yusuf Suresi Nedir? Bu süre Yusuf’un rüya görmesiyle başlar. Yusuf rüyasında on bir yıldızla güneşin…

7 ay ago
Neden Rüya Görürüz?

Neden Rüya Görürüz?

Neden Rüya Görürüz? Rüyalar, bilinçaltımızın bizlere sunmuş olduğu birer illüzyondur. Sekiz saniye sürmediğine yemin edebilir…

7 ay ago

MEKKE TARİHİ

MEKKE TARİHİ    Mekke, İslam’ın beşiği olarak isimlendirebileceğimiz Suudi Arabistan’da yer alan bir şehirdir. Asırlar…

7 ay ago
Recep Ayı nedir Faziletleri nelerdir?

Recep Ayı nedir Faziletleri nelerdir?

Recep ayı nedir faziletleri nelerdir ? Recep ayı kameri ayların yedincisidir. Recebin kelime anlamı saygı…

7 ay ago
Namazda kaç rekât kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?

Namazda kaç rekât kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?

Namazda kaç rekât kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır ? İslam alimlerinin bu konuda…

7 ay ago