Anasayfa / İslami Makaleler / Şeytan ve Meleklerin Yaratılışı ?

Şeytan ve Meleklerin Yaratılışı ?

Şeytanın Yaratılışı

Kur’an-ı Kerim’de şeytanın yaratılışı çok açık bir şekilde anlatılmıştır. Hicr suresinin 15 – 27 ayetlerinde ‘’ cinleri daha önce zehirli ateşten yaratmıştık ‘’, ‘’cinleri öz ateşten yarattı ‘’ şeklinde geçmektedir. İblis olan ( şeytan ) zehirli ateşten yaratılmış bir cin olarak Kuran-ı Kerim’de geçmektedir. Hz. Adem’den önce melek ve cin adlarında yaratılmış iki varlık vardı. Şeytan cin adı verilen varlıklar arasında yer almakta ve Hz. Adem yaratılana kadar her hangi bir imtihana tutulmamıştı. Hz Adem yaratılana kadar Cenabı Allah’ın emri ile mi hareket ettiği yoksa kendi nefsine göre mi davrandığı bilinmeyen bir cin olarak görülüyordu. Hz. Adem yaratıldığında ve ona can verildiğinde ise Cenabı Allah tarafından tüm meleklerin ve cinlerin Hz. Adem önünde secdeye eğilmesi istenildiğinde, kendisinin ateşten yaratıldığını düşünerek daha üstün bir varlık olduğunu düşündü. Hz. Ademin ruhunun Cenabı Allah’ın ruhundan üfürüldüğünü unutmuştu. Ve emre karşı gelerek hem Allah’ın emrini hiçe saydı hem de kendisini Allah’tan üstün gördü.

Cenabı Allah’ın meleklere hitaben:’’ ben mutlaka çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp, ona kendi ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal ona secdeye kapanın’’ demiş ve HZ. Adem yaratıldığında bütün melekler secdeye kapanmıştır. Secdeye kapanmayan bir tek melek vardır ve o da şeytandı. Şeytan, kendisine neden secde edilmediği sorulduğunda; ‘’ ben ateşten yaratıldım, ondan ( Hz. Adem ) daha hayırlıyım, onu ( Hz. Adem ) çamurdan yarattın ’’, demiştir. Şeytan ateşten yaratılmayı kendince üstünlük olarak görmüş ve Hz. Adem yaratıldığında secdeye kapanmamıştır. Ateş; su, toprak, kum nesneleri dışında dokunduğu her şeyi yakan bir kavram olduğu için şeytan tarafından üstünlük sebebi olarak görülmüştür. Şeytanın bu düşüncesi aslında kıyamete kadar geçecek süre de Allah’ın lanetini kazanmak dışında hiçbir şey vermemiş, Allah’ın huzurundan kovulmuş, rahmetinden mahrum kalmasına neden olmuştur. Şeytanın ahiretten kovulması Hicr suresinin 77 – 78 ayetlerinde şu şekilde geçmektedir: ‘’ İn oradan! Orada büyüklenmek sana düşmez, defol!… Sen alçağın birisin! Defol oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Doğrusu hesap gününe kadar lanet sanadır.”

Meleklerin Yaratılışı

Şeytan gibi meleklerde Hz. Adem’den önce yaratılmış varlıklardır. Nurdan yaratılmış olan, yemek yemeyen, su içmeyen, cinsiyet özelliği olmayan, uyumayan, günah işlemeyen, Allah’ın emirlerini uygulayan, gözle görülmeyen, ruhani varlıklar olarak tanımlanan melekler Hz. Adem yaratıldığında Allah’ın emri ile Hz. Adem’e secde etmişlerdir. Meleklerin Allah’a iman etmeleri Kuran-ı Kerim’de Bakara suresinin 2/285 ayetlerinde şu şekilde geçmektedir: ‘’ Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler.” , Nisa suresinin 4/98 ayetlerinde ise: “Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.” Şeklinde geçmektedir. Melekler ruhani varlıklar olsalar da gaybı bilmeyen, sadece Allah’ın emirlerini uygulayan varlıklardır. Cenabı Allah tarafından kendilerine görev verilmiş olan melekler, görevleri ile ilgili olarak isimlendirilmişlerdir. Cebrâîl, Mikâîl, İsrâfîl ve Azrail gibi önemli görevlere sahip melekler dışında az bilinen

Melekler yüklendikleri görevler itibariyle farklı isimlerle anılmışlardır. Bunlardan dördü, büyük melek olarak bilinmektedir: Cebrâîl, Mikâîl, İsrâfîl ve Azrail. Bilinen diğer melekler de şunlardır: Ölümden sonra, kabirde sorgudan sorumlu olan  görevli melekler Münker-Nekir,  insanların amellerini yazan melekler olan Kirâmen Kâtibin, arşı taşıyan melekler olarak bilinen Hamele – i Arş melekleri, Cennetin bekçisi olan melekler Hazin, cehennemin görevli melekleri olan  ZebaniAllah katında ve ona çok yakın melekler olan Mukarrabün ve İllüyyün melekleridir. Melekler inanışımız gereği görevli olan ruhani varlık olmanın yanında insan özgü özellikleri olmayan varlıklar olarak da bilinir.

Hakkında Admin

İlginizi Çekebilir

blank

SEMAVİ DİNLER

SEMAVİ DİNLER    Semavi dinler peygamber gönderilmiş, belli kutsal kitapları olan dinlerdir. Bu dinler toplam 3 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TUTSELA Müslüman Dini Sitesi